Nova obavijest umirovljenicima grada Iloka

Obavještavamo umirovljenike s prebivalištem na području Grada Iloka, čija ukupna mirovinska primanja ne prelaze iznos od 2.500,00 kuna, a koji do sada nisu podnijeli zahtjev Gradu Iloku za božićnicu, kako mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć povodom blagdana Božića u iznosu ovisno o broju osoba koje ispunjavanju uvjete, a u okviru raspoloživih sredstava.   Za pravo na naknadu umirovljenici grada Iloka moraju predati ispunjeni obrazac Zahtjeva zajedno s prilozima tj. svom potrebnom dokumentacijom Gradu… Nastavite čitati…