17. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 28. prosinca (petak) 2018. god. u 17,00 sati

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

 

17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 28. prosinca (petak) 2018. god. u 17,00 sati

  

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13.

 

  • Usvajanje izvadaka iz zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
  • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu

 

  1. Prijedlog za donošenje Plana Proračuna Grada Iloka za 2019. godinu sa Projekcijom za 2020. i 2021. godinu te zajedno sa:

– Planom održavanja komunalne infrastrukture,

– Planom gradnje komunalne infrastrukture,

– Planom nabave i

– Planom razvojnih programa

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 

  1. Prijedlog za donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2019. godinu

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 

 

                                                                                        Predsjednica Gradskog vijeća:

                                                                                               Dubravka Tomšik, oec.

 

                                                                                               ___________________

 

 

Napomena

Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med. je 23. prosinca 2018. godine putem maila dostavila predsjednici Gradskog vijeća gđi Dubravki Tomšik prijedlog za održavanje 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka do 31. prosinca 2018. god. sa točkom dnevnog reda – Donošenje Plana Proračuna Grada Iloka za 2019. godinu sa Projekcijom za 2020. i 2021. godinu (zajedno sa Planom financiranja Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, Planom financiranja Muzeja grada Iloka, Planom financiranja Dječjeg vrtića Crvenkapica Ilok, Planom financiranja Javne vatrogasne postrojbe Ilok, Planom održavanja komunalne infrastrukture, Planom gradnje komunalne infrastrukture, Planom nabave i Planom razvojnih programa) i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2019. godinu, te je 26. prosinca 2018. godine putem maila dostavila potpisan i ovjeren prijedlog kako je prethodno navedeno.

Sukladno navedenom, a temeljem članka 55. stavka 2. i 3. važećeg Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka, zbog osobito opravdanog razloga skraćen je rok za dostavu poziva za sjednicu.

Budući da su materijali za predloženu točku dnevnog reda već dostavljeni za prošlu tj. 16. sjednicu Gradskog vijeća, vijećnici ih trebaju ponijeti sa sobom.

Materijali: Zapisnik 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.