Sufinanciranje troškova stanovanja Grada Iloka za 2019. godinu

Obavijest građanima, korisnicima zajamčene minimalne naknade koji ostvaruju prvo na sufinanciranje troškova stanovanja Grada Iloka da mogu obnoviti pravo za 2019. godinu. Pozivamo građane da od prosinca mogu žurno započeti obnovu zahtjeva za sufinanciranje troškova stanovanja u 2019. godini radi kontinuiranog plačanja. Zahtjeve mogu podnijeti svi građani koji su korisnici Centra za socijalnu skrb i ostvaruju pravo na”zajamčenu minimalnu naknadu”, a najkasnije do 20.siječnja2019.godine, (soba broj 25). Svim zahtjevima podnesenim nakon navedenog, pravo će biti… Nastavite čitati…

Nova obavijest umirovljenicima grada Iloka

Obavještavamo umirovljenike s prebivalištem na području Grada Iloka, čija ukupna mirovinska primanja ne prelaze iznos od 2.500,00 kuna, a koji do sada nisu podnijeli zahtjev Gradu Iloku za božićnicu, kako mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć povodom blagdana Božića u iznosu ovisno o broju osoba koje ispunjavanju uvjete, a u okviru raspoloživih sredstava.   Za pravo na naknadu umirovljenici grada Iloka moraju predati ispunjeni obrazac Zahtjeva zajedno s prilozima tj. svom potrebnom dokumentacijom Gradu… Nastavite čitati…

Darivanje djece za Sv. Nikolu 2018.

Draga djeco i dragi roditelji, Sv. Nikola će i ove godine uz prigodan program darivati i djecu koja ne idu u vrtić, te će to učiniti po slijedećem rasporedu na dan 6. prosinca 2018.g. i to: – u Iloku , dvorana Oš “Julija Benešića” za svu djecu (od 1. godine do predškolske dobi koja ne idu u vrtić) s početkom u 17,00 sati,– u šarengradu, Oš “Dr. F. Tuđman” za svu djecu (od 1. godine… Nastavite čitati…

Ispravak Programa potpora male vrijednostiu poljoprivredi

Temeljem članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine„ broj 30/15) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18), Gradsko vijeće Grada Iloka na 15. sjednici održanoj 29. studenoga 2018. godine donosi   ODLUKU O ISPRAVLJANJU PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA ILOKA 2018.-2020. GODINE   Članak 1. Ovom Odlukom o ispravljanju Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine KLASA: 320-01/18-01/05, URBROJ: 2196/02-02-18-1 od 12. srpnja 2018. godine ispravljaju… Nastavite čitati…

Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje na radu 2018/2019.

Temeljem članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine RH” br. 86/08, 61/11 i 04/18) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13 i 4/18), gradonačelnica objavljuje:   JAVNI POZIV za dostavu prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u  Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka za 2018/19. godinu   I. U cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez… Nastavite čitati…