Javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Ilok 2″ u Iloku

Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 18. Sjednici Gradskog vijeća koja je održana 10. siječnja 2019. godine donijelo je Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok 2“ u Iloku. Odluka i Tekst Javnog natječaja sadrži uvjete, kriterije i rokove koji se odnose na Javni natječaj. Pozivamo sve zainteresirane poslovne subjekte da podnesu svoje zahtjeve za zakup. Ponuda mora sadržati obrazac za ponudu te svu dokumentaciju navedenu u Obrascu i Tekstu… Nastavite čitati…