Promjena računa

Grad Ilok sa danom 07.01.2019. godine otvorio je novi račun proračuna u Hrvatskoj poštanskoj banci IBAN HR7423900011815400002.

Predmetni račun služit će u svrhu redovnog poslovanja te Vas molimo da promjenu u sustavu izvršite sa danom 09.01.2019. godine i sredstva sa uplatnih računa rasporedite na novi račun.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.