Natječaj dječjeg vrtića “Crvenkapica” Ilok

•  odgojitelj/ca 1 izvršiteljica za rad u predškoli Ilok rad na određeno puno radno vrijeme;

•  odgojitelj/ca 1 izvršiteljica za rad u predškoli Ilača rad na određeno nepuno radno vrijeme

otvoren od 22.01.2019. – 29.01.2019.

Prijavi treba priložiti:

  • životopis vlastoručno potpisan
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • svjedodžba o položenom stručnom ispitu
  • uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
  • uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku, ne starije od šest mjeseci
  • uvjerenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb o neizricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta, ne starije od šest mjeseci
Bookmark the permalink.

Comments are closed.