Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu na radno mjesto referent-poljoprivredni redar

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), pročelnica Upravnog odjela za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka donosi   ODLUKU o poništenju natječaja za prijam u službu   Članak 1. Poništava se javni natječaj KLASA: 110-03/18-01/11 URBROJ: 2196/02-05-18-1 od 26. studenoga 2018. godine raspisan  u Narodnim novinama br. 109od 05. prosinca 2018. godine, na web stranici www.ilok.hr i oglasnoj… Nastavite čitati…