Odluka o poništenju natječaja za prijam u službu na radno mjesto referent-poljoprivredni redar

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), pročelnica Upravnog odjela za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka donosi

 

ODLUKU

o poništenju natječaja za prijam u službu

 

Članak 1.

Poništava se javni natječaj KLASA: 110-03/18-01/11 URBROJ: 2196/02-05-18-1 od 26. studenoga 2018. godine raspisan  u Narodnim novinama br. 109od 05. prosinca 2018. godine, na web stranici www.ilok.hr i oglasnoj ploči Grada Iloka, za prijam u službu u Grad Ilok, Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo, na radno mjesto referent-poljoprivredni redar (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

 

Članak 2.

Predmetni natječaj se poništava iz razloga što nije donešen Proračun Grada Iloka za 2019. godinu te se financiraju samo redovni i nužni rashodi i izdaci, a u razdoblju privremenog financiranja nije dozvoljeno povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje 31.12.2018. godine.

 

Članak 3.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se natjecateljima koji su se prijavili na natječaj, a objavit će se u Narodnim novinama, na web stranici i oglasnoj ploči Grada Iloka.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.