Prijam u radni odnos na određeno vrijeme – zamjena do 29.2.2020. projekt ZAŽELI – Grad Ilok

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske županije br. 11/13, 4/18.), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje:

 

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – zamjena do 29.2.2020.

projekt „ZAŽELI – Grad Ilok“ – program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009

 

 

U Gradu Iloku, na radno mjesto:

 1. RADNICA ZA POTPORU I PODRšKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU – projekt „ZAŽELI – Grad Ilok“ – program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009 – 1 izvršiteljica
 1. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno (zamjena) do 29.2.2020.
 1. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 1. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Iloka
 1. Opis poslova:

Obavljanje kućanskih poslova (pospremanje kuće, donošenje ogrjeva, priprema obroka,  organiziranje pranja i glačanja  rublja i drugi kućanski poslovi),

 • nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć pri odlasku u šetnju,
 • obavljanje drugih svakodnevnih poslova

 

 1. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 

Kandidati moraju ispunjavati  uvjete za prijam u radni odnos, a to su:

 1. punoljetnost
 2. hrvatsko državljanstvo
 3. najviše završena srednja škola, završena osnovna škola nije uvjet
 4. vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a

 

s posebnim naglaskom na:

 • starije od 50 godina,
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,  
 • liječene ovisnice,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • osobe slabijeg imovinskog stanja i
 • beskućnice.

 

 1. Uz obrazac prijave kandidati su dužni priložiti: 
  1. Životopis
  2. Presliku Osobne iskaznice
  3. Presliku dokaza o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi ukoliko je ista završena.
  4. Potvrdu HZZ-a (datum izdavanja nakon objave javnog poziva)
  5. Vlastoručno potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje za osobe koje imaju završenu osnovnu ili srednju školu

 

*Podnositeljice su u prijavi dužne naznačiti kojoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

Obrazac prijave kao i obrazac izjave o pristanku na osposobljavanje za jedan od programa: njegovateljica, gerontodomaćica, dadilja, maserka, pomoćnica u nastavi u radu s učenicima s teškoćama, obavljanje osnovnih poslova manikure ili drugo može se dobiti u Gradu Iloku , Trg Nikole Iločkog 13, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na internet stranici Grada Iloka: www.ilok.hr.

Cjelokupnu dokumentaciju možete preuzeti na poveznici: Dokumentacija

Bookmark the permalink.

Comments are closed.