Poziv za uvođenje u vojnu evidenciju

Na temelju odredaba članka 22. Zakona o obrani (Narodne novine, broj 73/13,75/15,27/16,110/17 i 30/18) pozivamo sve muške osobe, hrvatske državljane rođene 2001. godine i starijih godišta koje do sada nisu uvedene u vojnu evidenciju s prebivalištem na području Županije Vukovarsko-srijemske, poradi uvođenja u vojnu evidenciju po mjestima i terminima kako je navedeno u priloženom dokumentu ispod.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.