Javni poziv – rad na Programu: Revitalizacija javnih površina na području Grada Iloka kroz mjeru Javni rad

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13 i 04/18), a sukladno Programu:  Revitalizacija javnih površina na području Grada Iloka , kroz mjeru Javni rad – Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje: 

JAVNI POZIV 

za dostavu prijave za rad na Programu:  Revitalizacija javnih površina na području   Grada Iloka kroz mjeru Javni rad – radno mjesto: Radnik/radnica na uređenju okoliša – dvadeset (20) radnika.

 
U cilju korištenja mjere – Javni rad putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku HZZ) Grad Ilok iskazuje interes i potrebu za prijemom u radni odnos na određeno vrijeme u Gradu Iloku.
 
Radnici će raditi na Programu: Revitalizacija javnih površina na području Grada Iloka  u trajanju od 6 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati dnevno). Rad će se obavljat na području Grada Iloka (naselja Ilok, šarengrad, Bapska i Mohovo).
 
Radnici koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe, i to: bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe uključene u probaciju, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koje pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju ( priložiti dokaz o pripadnosti posebnoj skupini ):

 1. skupina:
 • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe uključene u probaciju, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom, kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju
 • mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca
 • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci
 • mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci
 • osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci
 • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina

 

 • Opis poslova:

Programom se predviđa uklanjanje deponija revitalizaciju površina, sadnja drveća i cvijeća, izgradnja kamenjara, tematskih parkova, postavljanje sprava za vježbanje elemenata igrališta i sl.na području Grada Iloka.
Oblikovanje i uređenje krajolika – sadnja drveća i cvijeća, postavljanje opločnika, klupa i sprava za vježbanje i sl.
Uvođenjem ovog Programa korist će imati svi građani Grada Iloka jer uređenjem navedenih površina podižemo svijest građana o zaštiti okoliša.
 
Radnici koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

 • kratki životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
 • preslika osobne iskaznice,
 • dokaz HZZ-a da se radnik vodi u evidenciji nezaposlenih
 • dokaz o pripadnosti posebnoj skupini (npr. dokaz o broju djece, dokaz o pripadnosti nacionalnoj manjini i dr.)

Napomena: Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Uvid u originalne dokumente za izabrane radnike izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora. 
Prijave koje se podnose pismeno, putem pošte, rok za dostavu je najkasnije 03.travnja 2019. godine, na adresu: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok s naznakom: „JAVNI POZIV dostava prijave za rad na Programu Revitalizacija javnih površina na području Grada Iloka“

Prije sklapanja Ugovora, Gradonačelnica će imenovati Povjerenstvo za provedbu javnog poziva.
Povjerenstvo za provedbu javnog poziva namjerava ukoliko to ocijeni potrebnim, provesti postupak selekcije radnika koji su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave, te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva.Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o radu dostavlja se samo izabranim radnicima.

————————————————————————-

Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.