Odluka o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Iloka

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 74/10) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18), gradonačelnica Grada Iloka donosi   Odluku o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Iloka   Članak 1.   U Pravilniku o unutarnjem redu… Nastavite čitati…

Odluka o obavljanju poslova vezanih za socijalnu skrb Grada Iloka

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) Gradonačelnica Grada Iloka donosi     ODLUKU o obavljanju poslova vezanih za socijalnu skrb Grada Iloka     Članak 1.        Grad Ilok ovlašćuje Blaženku Gazafi, na radnom mjestu voditelj – izvršitelj Odsjeka za pružanje socijalnih usluga u Upravnom odjelu za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka za obavljanje poslova vezanih za socijalnu skrb sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Odluci o… Nastavite čitati…

Odluka o imenovanju tima za javnu nabavu

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18), Gradonačelnica Grada Iloka donosi     ODLUKU o imenovanju tima za javnu nabavu     Članak 1. Imenuje se tim za javnu nabavu: Ivan Klasanović – voditelj Ilija Matanović – član Maja širić – član  Nakon proteka 1 godine Ilija Matanović će preuzeti dužnost voditelja, a Ivan Klasanović dužnost član tima.   Članak 2. Tim iz članka 1. ove odluke će… Nastavite čitati…

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića 2. krug

Temeljem članka 15. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Iloka KLASA: 551-01/18-01/16 URBROJ: 2196/02-02-18-1 od 12. srpnja 2018. god., Odluke o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića KLASA: 402-08/18-01/81 URBROJ: 2196/02-01-18-3 od 05. prosinca 2018. god. i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18), Gradonačelnica Grada Iloka donosi             ODLUKU o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića – 2. krug   Članak 1. Pravo… Nastavite čitati…