Odluka o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Iloka

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 74/10) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18), gradonačelnica Grada Iloka donosi

 

Odluku

o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Iloka

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/11, 05/14, 13/14, 08/17, 12/18, 28/18, 28/18) dopunjava se „Sistematizacija radnih mjesta“ na način da se u Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka, Odsjek za pružanje socijalnih usluga, privremeno dodaje radno mjesto na koje se prima osoba na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta i to na 12 mjeseci, uz probni rad od dva mjeseca, za projekt Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu.

 

Iza red. broja 4. dodaje: red. broj „5.“:

 

Naziv radnog mjesta: Voditelj/voditeljica projekta „Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu

Kandidati za navedeno radno mjesto moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu,  propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) te navedene posebne uvjete.

 

Potrebno stručno znanje (posebni uvjeti):

 • visoka stručna sprema ili viša stručna sprema
 • poznavanje rada na računalu (Office paket, Internet)
 • poznavanje engleskog jezika (nije uvjet)
 • poželjno iskustvo u provedbi sličnih projekata i projekata financiranih od strane EU
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

 

Opis poslova radnog mjesta:

 • koordinacija cjelokupnog projekta s realizacijom svih aktivnosti,
 • koordinacija administracije,
 • koordinacija sastanaka i događanja,
 • koordinacija izrade izvješća,
 • koordinacija organizacije suradnje s partnerima na projektu,
 • animiranje dionika na sudjelovanje u projektu.

 

Podaci o plaći:

Plaća voditelja/ice projekta „Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu“ iznosi oko 10.000,00 kn bruto 2 mjesečno.

 

Broj izvršitelja: 1 (m/ž).

 

Članak 2.

 

Dopunjava se „Sistematizacija radnih mjesta“ na način da se u Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka, Odsjek za stambeno-komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, privremeno dodaje radno mjesto na koje se prima osoba na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta i to na vrijeme od 24 mjeseca, uz probni rad od dva mjeseca, za projekt prekogranične suradnje – FED CCNET.

 

Iza red. broja 5. dodaje: red. broj „6.“:

 

Naziv radnog mjesta: Voditelj/voditeljica projekta „Prekogranična suradnje – FED CCNET

Kandidati za navedeno radno mjesto moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu,  propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) te navedene posebne uvjete.

 

Potrebno stručno znanje (posebni uvjeti):

 • visoka stručna sprema ili viša stručna sprema
 • poznavanje rada na računalu (Office paket, Internet)
 • poznavanje engleskog jezika
 • poželjno iskustvo u provedbi sličnih projekata i projekata financiranih od strane EU
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

 

Opis poslova radnog mjesta:

 • koordinacija cjelokupnog projekta s realizacijom svih aktivnosti,
 • koordinacija administracije,
 • koordinacija sastanaka i događanja,
 • koordinacija izrade izvješća,
 • koordinacija organizacije suradnje s partnerima na projektu,
 • animiranje dionika na sudjelovanje u projektu.

 

Podaci o plaći:

Plaća voditelja/ice projekta „Prekogranične suradnje – FED CCNET“ iznosi oko 10.000,00 kn bruto 2 mjesečno.

 

Broj izvršitelja: 1 (m/ž).

 

 

Članak 3.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori