Odluka o imenovanju tima za javnu nabavu

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

 

 

ODLUKU

o imenovanju tima za javnu nabavu

 

 

Članak 1.

Imenuje se tim za javnu nabavu:

  1. Ivan Klasanović – voditelj
  2. Ilija Matanović – član
  3. Maja širić – član

 Nakon proteka 1 godine Ilija Matanović će preuzeti dužnost voditelja, a Ivan Klasanović dužnost član tima.

 

Članak 2.

Tim iz članka 1. ove odluke će obavljati sve poslove vezane za pripremu u postupcima javne nabave.

Osobe iz članka 1. ne mogu biti imenovane u radno tijelo za odabir ponude nakon provedenog natječaja, ali pružaju pomoć i odgovore na pitanja pri odabiru.

 

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori