Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića 2. krug

Temeljem članka 15. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Iloka KLASA: 551-01/18-01/16 URBROJ: 2196/02-02-18-1 od 12. srpnja 2018. god., Odluke o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića KLASA: 402-08/18-01/81 URBROJ: 2196/02-01-18-3 od 05. prosinca 2018. god. i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

           

ODLUKU
o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima 
povodom blagdana Božića – 2. krug

 

Članak 1.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć umirovljenicima grada Iloka (u daljnjem tekstu: naknada) ostvaruje 479 umirovljenika, koji su podnijeli zahtjev u razdoblju od 06. prosinca do 20. prosinca 2018. god. te ispunjavanju uvjete iz Odluke o o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića KLASA: 402-08/18-01/81 URBROJ: 2196/02-01-18-3 od 05. prosinca 2018. god. (mirovinska primanja u mjesecu prije isplate ovog prava ne prelaze iznos od 2.500,00 kuna).

 

Članak 2.

Jednokratna naknada u iznosu od 120,00 kuna isplatiti će se umirovljenicima iz članka 1. putem Financijske agencije sukladno Dodatku Ugovoru i zapisniku KLASA: 053-01/18-01/15 URBROJ: 2196/02-04-19-20 od 3. siječnja 2019. god.

 

Članak 3.

Osobama koje ne ispunjavanju uvjete neće se priznati pravo na naknadu, te će im biti dostavljeno Rješenje s poukom o pravnom lijeku.

 

Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori