Poziv na prethodnu provjeru znjanja i sposobnosti – Voditelj projekta “Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu”

Na temelju oglasa Grada Iloka za prijam u u službu na određeno vrijeme za radno mjesto voditelja projekta „Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu“ (oglas od 21. ožujka 2019. god.) i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva od 25. ožujka 2019. god., povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

ZA RADNO MJESTO

VODITELJA /VODITELJICE PROJEKTA „Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu (1 izvršitelj/ica)

Za kandidate prijavljene na oglas za prijam koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na natječaj.

 

POPIS OSOBA KOJE ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA:

  1. Valentina šakić šimak, Ivana Gundulića 11, 32242 Slakovci
  2. Marijeta Jurina, Grada Vukovara 25, 32235 Bapska
  3. Sanela Dufek, Ivana Gorana Kovačića 15, 32236 Ilok
  4. Ana Palinkaš, Osječka 52, 32234 šarengrad
  5. Martina Janega, J. Jelačića 1, 32235 Bapska
  6. Martina Čuljak, Ivana Gundulića 33, 32236 Ilok
  7. Anita šimunić, Dr. F. Tuđmana 46, 32236 Ilok
  8. Ljerka Bukvić, Kralja Tomislava 83, 32236 Ilok

 

 

Prethodna povjera znanja i sposobnosti iz područja informatike provest će se 08. travnja 2019. god. (ponedjeljak) u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici na adresi Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.