Javni poziv za iskaz mišljenja građana Mjesnih odbora Ilok I, Ilok II, Ilok III i Ilok IV

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18) gradonačelnica Grada Iloka dana 10. travnja 2019. godine objavljuje   JAVNI POZIV za iskaz mišljenja građana Mjesnih odbora Ilok I, Ilok II, Ilok III i Ilok IV   Članak 1. Statutom Grada Iloka za područje naselja Ilok definirani su mjesni odbori: Ilok I, Ilok II, Ilok III i Ilok IV.   Članak 2. Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir pokreće inicijativu… Nastavite čitati…