Prijam u radni odnos na određeno vrijeme – do 29.2.2020. projekt ZAŽELI – Grad Iloka“ program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske županije br. 11/13, 4/18.), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje:

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – do 29.2.2020.

projekt „ZAŽELI – Grad Ilok“ – program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009

 

 

U Gradu Iloku, na radno mjesto:

 1. RADNICA ZA POTPORU I PODRšKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU – projekt „ZAŽELI – Grad Ilok“ – program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009 – 1 (jedna) izvršiteljica

 

 1. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno do 29.2.2020.
 2. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 3. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Grada Iloka
 4. Opis poslova:
 • Obavljanje kućanskih poslova (pospremanje kuće, donošenje ogrjeva, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja  rublja i drugi kućanski poslovi),
 • nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština
 • pomoć pri odlasku u šetnju,
 • obavljanje drugih svakodnevnih poslova

 

 

 

 1. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 

Kandidati moraju ispunjavati  uvjete za prijam u radni odnos, a to su:

 • a) punoljetnost
 • b) hrvatsko državljanstvo
 • c) najviše završena srednja škola, završena osnovna škola nije uvjet
 • d) vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a

 

s posebnim naglaskom na ( DOSTAVITI DOKAZ):

 

 • starije od 50 godina,
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • liječene ovisnice,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • osobe slabijeg imovinskog stanja i
 • beskućnice.

 

 1. Kandidati su dužni priložiti:
  1. Obrazac prijave
  2. Životopis
  3. Presliku Osobne iskaznice
  4. Presliku dokaza o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi ukoliko je ista završena.
  5. Potvrdu HZZ-a (datum izdavanja nakon objave javnog poziva)
  6. Vlastoručno potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje za osobe koje imaju završenu osnovnu ili srednju školu
  7. Dokaz o pripadnosti skupini sa posebnim naglaskom (ukoliko osoba pripada određenoj skupini)

*Podnositeljice su u prijavi dužne naznačiti kojoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

Obrazac prijave kao i obrazac izjave o pristanku na osposobljavanje za jedan od programa: njegovateljica, gerontodomaćica, dadilja, maserka, pomoćnica u nastavi u radu s učenicima s teškoćama, obavljanje osnovnih poslova manikure ili drugo može se dobiti u Gradu Iloku , Trg Nikole Iločkog 13, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na internet stranici Grada Iloka: www.ilok.hr.

 

NAPOMENA: Odabrana kandidatkinja koja ima završenu osnovnu ili srednju školu obvezna je pohađati i završiti jedan od programa osposobljavanja.

Trajanje radnog odnosa do 29.2.2020.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

 Izabrana kandidatkinja dužna je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije potpisivanja ugovora o radu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Prijave moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Grada Ilok, www.ilok.hr

 

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

GRAD ILOK, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, putem pošte ili osobno najkasnije do 23.04.2019. godine u zatvorenoj kuverti s naznakom: Za natječaj  „ZAŽELI“ – GRAD ILOK – program zapošljavanja žena.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Grad Ilok zadržava pravo poništenja Oglasa bez posebnog objašnjenja.

Cjelokupnu dokumentaciju možete preuzeti na poveznici: Dokumentacija

Bookmark the permalink.

Comments are closed.