Izrada Strategije razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje 2019. 2025. godine

NAZIV NATJEČAJA: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Natječaj za provedbu Podmjere 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“ – provedba tipa operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“.

VRIJEDNOST PROJEKTA: 50.000,00 kn 

EU SUFINANCIRANJE (85%): 42.500,00 kn

RH SUFINANCIRANJE (15%): 7.500,00 kn

CILJEVI PROJEKTA: Cilj izrade „Strategije razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje od 2019. – 2025. godine“ jest valorizacija turističke ponude i načina definiranja razvojnih turističkih projekata kojima bi se poboljšala kvaliteta postojeće turističke ponude i stvorili preduvjeti za razvoj dodatne ponude i ukupnog razvoja turizma Grada Iloka.

Strategijom će se utvrditi dugoročno održivi koncept razvoja turizma Grada Iloka, definirati će se odrednice za uspješno pozicioniranje Grada Iloka na regionalnom, nacionalnom i globalnom turističkom tržištu, te će se utvrditi srednjoročni razvojni ciljevi, prioriteti, mjere i aktivnosti za provedbu istih.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Izrađena „Strategija razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje od 2019. – 2025. godine“.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.