Izrada Strategije razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje 2019. 2025. godine

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA GRADA ILOKA
ZA RAZDOBLJE 2019. – 2025.

Europska Unija
Republika Hrvatska
 
 
 
 
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.
Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

NAZIV NATJEČAJA: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Natječaj za provedbu Podmjere 7.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“ – provedba tipa operacije 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“.

VRIJEDNOST PROJEKTA: 50.000,00 kn 

EU SUFINANCIRANJE (85%): 42.500,00 kn

RH SUFINANCIRANJE (15%): 7.500,00 kn

CILJEVI PROJEKTA: Cilj izrade „Strategije razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje od 2019. – 2025. godine“ jest valorizacija turističke ponude i načina definiranja razvojnih turističkih projekata kojima bi se poboljšala kvaliteta postojeće turističke ponude i stvorili preduvjeti za razvoj dodatne ponude i ukupnog razvoja turizma Grada Iloka.

Strategijom će se utvrditi dugoročno održivi koncept razvoja turizma Grada Iloka, definirati će se odrednice za uspješno pozicioniranje Grada Iloka na regionalnom, nacionalnom i globalnom turističkom tržištu, te će se utvrditi srednjoročni razvojni ciljevi, prioriteti, mjere i aktivnosti za provedbu istih.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Izrađena „Strategija razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje od 2019. – 2025. godine“.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.