2. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka za 16. travnja (utorak) 2019. god. u 19,00 sati

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

 

2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan  16. travnja (utorak) 2019. god. u 19,00 sati

 

 

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13.

      Polaganje prisege vijećnika: Ivana Matković i Luka Đipanović

  • Usvajanje izvadaka iz zapisnika sa 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
  • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu

 

  1. Prijedlog za donošenje Plana Proračuna Grada Iloka za 2019. godinu sa Projekcijom za 2020. i 2021. godinu, Prijedlog za donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Iloka za 2019. godinu, zajedno sa Planom održavanja komunalne infrastrukture, Planom gradnje komunalne infrastrukture, Planom nabave i Planom razvojnih programa

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med. 

  1. Polugodišnje izvješće Gradonačelnice o radu za razdoblje 01.07. – 31.12.2018. godine

Izvjestitelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med. 

  1. Prijedlog za donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Iloka za razdoblje travanj – prosinac 2019. godine

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med. 

  1. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Iloka

Izvjestitelj: Josip Kovač

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med. 

  1. Obavijesti i prijedlozi

 

Materijali: 2.sjednica_GVGI_19.zip

Bookmark the permalink.

Comments are closed.