Rješenje o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja

Temeljem članka 39. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) te članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16, 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 04. travnja 2019. godine, donosi

 

 

RJEšENJE

o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja

 

Članak 1.

 

U Odbor za izbor i imenovanja imenuju se:

  1. MIRJANA SUPEK, predsjednica
  2. SANJA AUGUSTINOVIĆ, zamjenica predsjednice
  3. DAMIR BAšIĆ, član
  4. PERO ĆORIĆ, član
  5. ZRINKA ČOBANKOVIĆ, član

 

Članak 2.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori