Rješenje o imenovanju Odbora za proračun i financije

Temeljem članka 39. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) te članka 20. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16, 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 04. travnja 2019. godine, donosi

 

RJEšENJE

o imenovanju Odbora za proračun i financije

 

Članak 1.

U Odbor za proračun i financije imenuju se:

  1. LJILJANA KOLAREC, predsjednik
  2. MARIJA DOBOšEVIĆ, zamjenik predsjednika
  3. MIRJANA SUPEK, član
  4. PERO ĆORIĆ, član
  5. STJEPAN KOVČALIJA, član

 

Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori