Rješenje o imenovanju Odbora za statut i poslovnik

Temeljem članka 39. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) te članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16, 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 04. travnja 2019. godine, donosi

 

RJEšENJE

o imenovanju Odbora za statut i poslovnik

 

Članak 1.

U Odbora za statut i poslovnik imenuju se:

  1. JUGOSLAV SAVIĆ, predsjednik
  2. MARIO KARAČIĆ, zamjenik predsjednika
  3. LJILJANA KOLAREC, član
  4. PERO ĆORIĆ, član
  5. ANNA PUCOVSKY, član

 

Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori