Odluka o namjenskim sredstvima za nabavu knjižnične građe za 2019. godinu

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18), Gradonačelnica Grada Iloka donosi     ODLUKU o namjenskim sredstvima za nabavu knjižnične građe za 2019. godinu     Članak 1.   Grad Ilok će u 2019. godini na račun Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, uplatiti ukupno 1.706,25 kuna (tisućusedamstošest kuna dvadesetpetlipa) po ponudi ZM-Modern Ilok, u svrhu promjene rezervnih dijelova i servisa plinskog bojlera.   Članak 2.   Odluka stupa… Nastavite čitati…