Prijam u radni odnos na određeno vrijeme – do 29.2.2020. projekt ZAŽELI – Grad Ilok – program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske županije br. 11/13, 4/18.), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje: OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – do 29.2.2020. projekt „ZAŽELI – Grad Ilok“ – program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009     U Gradu Iloku, na radno mjesto: RADNICA ZA POTPORU I PODRšKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU – projekt „ZAŽELI – Grad Ilok“ – program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.05.0009 –… Nastavite čitati…

Javni poziv za iskaz mišljenja građana Mjesnih odbora Ilok I, Ilok II, Ilok III i Ilok IV

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18) gradonačelnica Grada Iloka dana 10. travnja 2019. godine objavljuje   JAVNI POZIV za iskaz mišljenja građana Mjesnih odbora Ilok I, Ilok II, Ilok III i Ilok IV   Članak 1. Statutom Grada Iloka za područje naselja Ilok definirani su mjesni odbori: Ilok I, Ilok II, Ilok III i Ilok IV.   Članak 2. Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir pokreće inicijativu… Nastavite čitati…

Poziv na razgovor u HZZ za radno mjesto voditelja projekta Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu”

Na temelju oglasa Grada Iloka za prijam u u službu na određeno vrijeme za radno mjesto voditelja projekta „Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu“ (oglas od 21. ožujka 2019. god.), Načina obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva od 25. ožujka 2019. god., povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje   POZIV NA RAZGOVOR U HZZ ZA RADNO MJESTO VODITELJA /VODITELJICE PROJEKTA „Nova znanja i nove mogućnosti… Nastavite čitati…

Poziv na prethodnu provjeru znjanja i sposobnosti – Voditelj projekta “Prekogranična suradnja“ FED CCNET

Na temelju oglasa Grada Iloka za prijam u u službu na određeno vrijeme za radno mjesto voditelja projekta „Prekogranična suradnja – FED CCNET“ (oglas od 21. ožujka 2019. god.) i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva od 25. ožujka 2019. god., povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje   POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO VODITELJA /VODITELJICE PROJEKTA „Prekogranična suradnja – FED CCNET (1 izvršitelj/ica)“ Za kandidate prijavljene na oglas za prijam koji… Nastavite čitati…

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka, radno mjesto administrativnog tajnika/tajnice – izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), pročelnica Upravnog odjela za pravne i opće poslove Grada Iloka raspisuje   JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka radno mjesto administrativnog tajnika/tajnice – izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme   1. Opći uvjeti za prijam u službu: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje… Nastavite čitati…

Poziv na prethodnu provjeru znjanja i sposobnosti – Voditelj projekta “Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu”

Na temelju oglasa Grada Iloka za prijam u u službu na određeno vrijeme za radno mjesto voditelja projekta „Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu“ (oglas od 21. ožujka 2019. god.) i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva od 25. ožujka 2019. god., povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje   POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA RADNO MJESTO VODITELJA /VODITELJICE PROJEKTA „Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu (1 izvršitelj/ica)“… Nastavite čitati…

Odluka o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Iloka

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 74/10) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18), gradonačelnica Grada Iloka donosi   Odluku o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Iloka   Članak 1.   U Pravilniku o unutarnjem redu… Nastavite čitati…

Odluka o obavljanju poslova vezanih za socijalnu skrb Grada Iloka

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) Gradonačelnica Grada Iloka donosi     ODLUKU o obavljanju poslova vezanih za socijalnu skrb Grada Iloka     Članak 1.        Grad Ilok ovlašćuje Blaženku Gazafi, na radnom mjestu voditelj – izvršitelj Odsjeka za pružanje socijalnih usluga u Upravnom odjelu za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka za obavljanje poslova vezanih za socijalnu skrb sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Odluci o… Nastavite čitati…

Odluka o imenovanju tima za javnu nabavu

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18), Gradonačelnica Grada Iloka donosi     ODLUKU o imenovanju tima za javnu nabavu     Članak 1. Imenuje se tim za javnu nabavu: Ivan Klasanović – voditelj Ilija Matanović – član Maja širić – član  Nakon proteka 1 godine Ilija Matanović će preuzeti dužnost voditelja, a Ivan Klasanović dužnost član tima.   Članak 2. Tim iz članka 1. ove odluke će… Nastavite čitati…

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića – 2. krug

Temeljem članka 15. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Iloka KLASA: 551-01/18-01/16 URBROJ: 2196/02-02-18-1 od 12. srpnja 2018. god., Odluke o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića KLASA: 402-08/18-01/81 URBROJ: 2196/02-01-18-3 od 05. prosinca 2018. god. i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18), Gradonačelnica Grada Iloka donosi             ODLUKUo isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića – 2. krug   Članak 1. Pravo na… Nastavite čitati…