Javni poziv građanima radi prijave zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu koje se ne održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Iloka

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka, („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13 i 4/18), a vezano na primjenu članka 4., 14. i 15. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18 i 115/18), gradonačelnica objavljuje:   Javni poziv građanima radi prijave zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u privatnom  vlasništvu koje se ne održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Iloka   I. Ovim javnim pozivom pozivaju se građani ukoliko znaju da postoje zapuštena privatna poljoprivredna zemljišta, da… Nastavite čitati…

Javni poziv vlasnicima, posjednicima i ovlaštenicima vinograda na području Grada Iloka za 2019. godinu na temu Zlatna žutica vinove loze

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13 i 4/18), gradonačelnica objavljuje:     Javni poziv vlasnicima, posjednicima i ovlaštenicima vinograda na području Grada Iloka za 2019. godinu na temu „Zlatna žutica vinove loze“   I. Ovim javnim pozivom pozivaju se vlasnici, posjednici i ovlaštenici vinograda koji redovito održavaju svoje vinograde, a u susjedstvu imaju zapuštene vinograde i sumnjaju na pojavu zlatne žutice da to prijave Komunalnom redaru radi bržeg i učinkovitijeg… Nastavite čitati…

Nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena ulica Vodenica u naselju ILOK

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 66. i 74.  Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 17/18) objavljuje se: JAVNI POZIV Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena ulica Vodenica u naselju ILOK u k.o. ILOK, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i… Nastavite čitati…

Poziv na intervju za radno mjesto – viši savjetnik za pravne poslove

Na temelju natječaja Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto višeg savjetnika za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca (od 03. svibnja 2019. god.), objavljenog 10. svibnja 2019. godine u Narodnim novinama br. 47/2019,   koji je objavljen 10. svibnja 2019. godine na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju… Nastavite čitati…

Prijedlog programa potpora gospodarstvu na području grada iloka za 2019. godinu

Poziva se zainteresirana javnost da svoje komentare na  prijedlog programa dostavi najkasnije do 03. lipnja 2019. godine do 12:00 sati u pisanom obliku na adresu: Grad Ilok, Trg NIkole Iločkog 13, 32236 Ilok. Prijedlog možete preuzeti na poveznici niže.

Poziv na prethodnu provjeru znanja – Upravni referent za zaštitu okoliša i komunalnog reda

Na temelju oglasa Grada Iloka za prijam u službu na radno mjesto upravni referent za zaštitu okoliša i komunalnog reda – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (od 06. svibnja 2019. god.) koji je objavljen 10. svibnja 2019. godine na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, i članka 2. Odluke o imenovanju povjerenstva od 06. svibnja 2019. god., povjerenstvo za provedbu postupka natječaja objavljuje  … Nastavite čitati…

Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine RH” br. 86/08, 61/11 i 04/18) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13 i 4/18), gradonačelnica objavljuje:   JAVNI POZIV za dostavu prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u  Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka za 2019. godinu   I. U cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad… Nastavite čitati…

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 23. svibnja (četvrtak) 2019. god. u 19,00 sati

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:    3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan  23. svibnja (četvrtak) 2019. god. u 19,00 sati   Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13. –     Polaganje prisege vijećnika Luke Đipanovića Usvajanje izvadaka iz zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu… Nastavite čitati…