Javni natječaj za prijam u službu radno mjesto – višeg savjetnika za pravne poslove

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), pročelnica Upravnog odjela za pravne i opće poslove Grada Iloka raspisuje   JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka radno mjesto višeg savjetnika za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme   1. Opći uvjeti za prijam u službu: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost… Nastavite čitati…

Oglas za prijam u službu na radno mjesto upravni referent za zaštitu okoliša i komunalnog reda

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), pročelnica Upravnog odjela za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka raspisuje   OGLAS za prijam u službu u Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka radno mjesto upravni referent za zaštitu okoliša i komunalnog reda – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika na posao   1. Opći uvjeti za prijam… Nastavite čitati…

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2019. godinu

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), gradonačelnica Grada Iloka dana 10. svibnja 2019. godine, raspisala je    Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2019. godinu   1. Grad Ilok poziva udruge građana koje djeluju na području Grada Iloka da se prijave na Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz… Nastavite čitati…