3. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 23. svibnja (četvrtak) 2019. god. u 19,00 sati

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:    3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan  23. svibnja (četvrtak) 2019. god. u 19,00 sati   Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13. –     Polaganje prisege vijećnika Luke Đipanovića Usvajanje izvadaka iz zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu… Nastavite čitati…