3. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 23. svibnja (četvrtak) 2019. god. u 19,00 sati

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

 

 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan  23. svibnja (četvrtak) 2019. god. u 19,00 sati

 

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13.

–     Polaganje prisege vijećnika Luke Đipanovića

 • Usvajanje izvadaka iz zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu

 

 1. Izvješće PP Ilok o stanju sigurnosti na području grada Iloka u 2018. godini

Izvjestitelj: Načelnik PGP Ilok

 

 1. Usvajanje Financijskog izvješća Ilok Ton d.o.o. Ilok za 2017., i 2018. god.

Izvjestitelj: predstavnik Ilok Ton d.o.o. Ilok

 

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2018. god

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 

 1. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća Dječjeg vrtića Crvenkapica Ilok za 2018. god.

Izvjestitelj: ravnatelj ustanove

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 

 1. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća Gradske knjižnice i čitaonice Ilok za 2018. god

Izvjestitelj: ravnatelj ustanove

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 

 1. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća Muzeja grada Iloka za 2018. god

Izvjestitelj: ravnatelj ustanove

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 

 1. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća Javne vatrogasne postrojbe Ilok za 2018. god

Izvjestitelj: zapovjednik JVP Ilok

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 

 1. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Iloka u 2018. god.

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 

 1. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. god.

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o lokalnim porezima (ukidanje prireza)

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju odbora – radnih tijela Gradskog vijeća

 Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 

 1. Prijedlog za donošenje Poslovnika o radu Odbora – radnih tijela Gradskog vijeća

Izvjestitelj: Tatjana Faletar  

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 

 1. Imenovanje Odbora za gospodarstvo

 Izvjestitelj: Mirjana Supek – Odbor za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 

 1. Imenovanje Odbora za turizam

Izvjestitelj: Mirjana Supek – Odbor za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 

 1. Imenovanje Odbora za sport i obrazovanje

Izvjestitelj: Mirjana Supek – Odbor za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 

 1. Imenovanje Odbora za poljoprivredu

Izvjestitelj: Mirjana Supek – Odbor za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 

 1. Imenovanje Koordinacijskog odbora

Izvjestitelj: Mirjana Supek – Odbor za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 

 1. Imenovanje Povjerenstva za dodjelu stipendija

Izvjestitelj: Mirjana Supek – Odbor za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 

 1. Imenovanje Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja

Izvjestitelj: Mirjana Supek – Odbor za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 

 1. Prijedlog Odluka o odabiru najbolje ponude na Javnom natječaju za zakup građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok 2“ u Iloku

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 

 1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u Posjed odabranih ponuditelja na Javnom natječaju za zakup građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok 2“ u Iloku

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.  

 1. Prijedlog za donošenje:
  1. Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok” u Iloku
  2. Odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu pristiglih ponuda i odabir najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok”

 Izvjestitelj: Mirjana Supek – Odbor za izbor i imenovanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

 

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja fasada stambenih jedinica na području grada Iloka (Mjera revitalizacije fasada)

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 

 1. Mjere za stambeno zbrinjavanje (prva nekretnina, adaptacija)

 Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu/suvlasništvu Grada Iloka

 Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o zamjeni nekretnina u k.o. Mohovo po zahtjevu Komunalije d.o.o. Ilok

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Iloka (Popis u k.o. Ilok – k.č.br. 2421/3 ul. Vodenica)

 Izvjestitelj: Ivan Klasanović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Iloka

Izvjestitelj: Ivan Klasanović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 

 1. Prijedlog za donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika gradske uprave Grada Iloka

Izvjestitelj: Tatjana Faletar

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o uvođenju Riznice Grada Iloka

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 

 1. Odluka o plaći gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Izvjestitelj: Đurđica Tilović

Predlagatelj: Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr. med.

 

 1. Prijedlog za donošenje Odluke o naknadi za rad vijećnika te radnih tijela Gradskog vijeća

Izvjestitelj: predstavnik Kluba vijećnika nezavisnih kandidata Kandidacijske liste Marine Budimir

Predlagatelj: Klub vijećnika nezavisnih kandidata Kandidacijske liste Marine Budimir

 

 1. Obavijesti i prijedlozi

 

Poziv s materijalima možete preuzeti na poveznici ispod.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.