Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine RH” br. 86/08, 61/11 i 04/18) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13 i 4/18), gradonačelnica objavljuje:   JAVNI POZIV za dostavu prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u  Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka za 2019. godinu   I. U cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad… Nastavite čitati…