Prijedlog programa potpora gospodarstvu na području grada iloka za 2019. godinu

Poziva se zainteresirana javnost da svoje komentare na  prijedlog programa dostavi najkasnije do 03. lipnja 2019. godine do 12:00 sati u pisanom obliku na adresu: Grad Ilok, Trg NIkole Iločkog 13, 32236 Ilok.

Prijedlog možete preuzeti na poveznici niže.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.