Nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena ulica Vodenica u naselju ILOK

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 66. i 74.  Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 17/18) objavljuje se: JAVNI POZIV Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena ulica Vodenica u naselju ILOK u k.o. ILOK, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i… Nastavite čitati…