Javni poziv vlasnicima, posjednicima i ovlaštenicima vinograda na području Grada Iloka za 2019. godinu na temu Zlatna žutica vinove loze

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13 i 4/18), gradonačelnica objavljuje:

 

 

Javni poziv

vlasnicima, posjednicima i ovlaštenicima vinograda na području Grada Iloka za 2019. godinu na temu „Zlatna žutica vinove loze“

 

I.

Ovim javnim pozivom pozivaju se vlasnici, posjednici i ovlaštenici vinograda koji redovito održavaju svoje vinograde, a u susjedstvu imaju zapuštene vinograde i sumnjaju na pojavu zlatne žutice da to prijave Komunalnom redaru radi bržeg i učinkovitijeg rješavanja problema. Prijave mogu biti anonimne, a  mogu se poslati emailom na adresu grad.ilok@ilok.hr, i osobnim dolaskom radnim danom na adresu Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, ili telefonskim putem na slijedeće brojeve: 592-950 i 592-960.

II.

Ministarstvo poljoprivrede održalo je radne sastanke na nekoliko lokacija u Republici Hrvatskoj (županijska središta) na temu provođenja Akcijskog plana za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze za razdoblje od 2018. do 2021. godine, sa prijedlozima poboljšanja u vidu izmjena i dopuna Akcijskog plana.

S obzirom da je i na našim područjima zabilježena pojava zlatne žutice koja je najopasnija bolest vinove loze i  može prouzročiti znatne štete pa čak i kompletno uništenje vinograda, potrebno je provoditi mjere za njezino učinkovito suzbijanje i uništavanje.


III.

Simptomi zlatne žutice vinove loze postaju vidljivi krajem lipnja i uočavaju se do kraja vegetacije.  Bolest se širi vektorom tj. Američkim cvrčkom i sadnim materijalom a na nju nisu otporni ni direktno rodni hibridi vinove loze kao što su noha, izabela ili “divlji” trsovi.

Vidljivi simptomi su kod bijelih sorti grožđa rubovi lišća se uvijaju prema naličju, tako da list poprima kopljasti izgled, nepravilno je  žuti i krut pa se kod stiskanja rukom drobi. Kod crvenih sorti grožđa lišće crveni, ostali simptomi su jednaki kao kod bijelih sorti.

Mladice na zaraženom trsu početkom jeseni neodrvenjuju već ostaju zelene. Zapušteni vinogradi idealno su stanište za Američkog cvrčka, koji prenosi bolest Zlatnu žuticu vinove loze, stoga se pozivaju svi posjednici, vlasnici i ovlaštenici zapuštenih vinograda, na području Grada Iloka,  da su temeljem Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina dužni i moraju održavati svoje vinograde.

IV.

Vlasnici, posjednici ili ovlaštenici zapuštenih vinograda dužni su redovito održavati zemljište na način da redovito kose travu i korov, krče višegodišnje raslinje, te redovito primjenjuju sredstva za zaštitu bilja te na te načine sprječavaju zasjenjivanje susjednog zemljišta i sprečavaju širenje biljnih bolesti i štetnika na susjedno poljoprivredno zemljište.
Najefikasniji način suzbijanja Zlatne žutice vinove loze je krčenje zaraženih trsova u postojećem vinogradu, te čišćenje zapuštenih i neodržavanih vinograda koji su izvor zaraze. Zaražene trsove potrebno je posjeći, složiti na hrpu i uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara, spaliti i na taj način uništiti bolest.
Pozivaju se vlasnici, posjednici i ovlaštenici zapuštenih vinograda da svoje vinograde očiste od raslinja, korova, i starih zaraženih trsova vinove loze, te ostatke spale, u protivnome im prijeti novčana kazna.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.