Javni poziv građanima radi prijave zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu koje se ne održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Iloka

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka, („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13 i 4/18), a vezano na primjenu članka 4., 14. i 15. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18 i 115/18), gradonačelnica objavljuje:

 

Javni poziv

građanima radi prijave zapuštenog poljoprivrednog zemljišta u privatnom

 vlasništvu koje se ne održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Iloka

 

I.

Ovim javnim pozivom pozivaju se građani ukoliko znaju da postoje zapuštena privatna poljoprivredna zemljišta, da to prijave Komunalnom redaru radi bržeg i učinkovitijeg rješavanja problema. Prijave mogu biti anonimne, a  mogu se poslati emailom na adresu grad.ilok@ilok.hr, i osobnim dolaskom radnim danom na adresu Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, ili telefonskim putem na slijedeće brojeve: 592-950 i 592-960.

II.

Jedinice lokalne samouprave odnosno dužne su izraditi evidenciju svog poljoprivrednog zemljišta u privatnom i državnom vlasništvu koje se ne održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, a vlasnici su nedostupni ili nepoznatog boravišta.

 

III.

Evidenciju poljoprivrednog zemljišta koje se ne održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, a vlasnici su nedostupni ili nepoznatog boravišta vodi Ministarstvo na temelju podataka koje jednom godišnje dostavljaju jedinice lokalne samouprave za svoje područje, evidencija se javno objavljuje i mora se nalaziti na mrežnim stranicama jedinice lokalne samouprave na čijem se području zemljište nalazi.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.