Poziv za iskazivanje interesa za zakup prostora tijekom 52. Iločke berbe grožđa

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje P O Z I V za iskazivanje interesa za zakup prostora tijekom 52. Iločke berbe grožđa članak 1. Ovim Pozivom definiraju se uvjeti i načini davanja u zakup prostor za pružanje ugostiteljskih usluga i zakupa štandova tijekom 52. Iločke berbe grožđa odnosno od 5. rujna 2019. godine do 8. rujna 2019. godine. članak 2. Prostor… Nastavite čitati…

Poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.

Hrvatski sabor donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18 i 110/18 presuda USRH), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Jedinice lokalne samouprave dužne su sukladno člancima 24., 25. i 44. Zakona o komunalnom gospodarstvu donijeti Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova. Predmet: Nacrt prijedloga odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova Hrvatski sabor donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18 i 110/18 presuda USRH), koji je stupio na snagu… Nastavite čitati…

Usluga održavanja radionice motivacije i radionice za razvoj poduzetničkih vještina kroz projekt

Projekt Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. do 2020. Poziv na podnošenje ponude Naručitelj Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok, OIB: 8308408398 pokrenuo je postupak jednostavne nabave za Uslugu održavanja radionice motivacije i radionice za razvoj poduzetničkih vještina kroz projekt Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu, evidencijski… Nastavite čitati…

Usluga pripreme hrane i pića za projekt

Projekt Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. do 2020. Poziv na podnošenje ponude Naručitelj Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok, OIB: 8308408398 pokrenuo je postupak jednostavne nabave za Uslugu pripreme hrane i pića za projekt Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu, evidencijski broj: 70-JN/2019, a za koju,… Nastavite čitati…

Konzervatorsko-restauratorski radovi na grbu Odescalchi u Iloku

Predmet javne bagatelne nabave za konzervatorsko-restauratorske radove na grbu Odescalchi u Iloku: Količina predmeta nabave Količina je u cijelosti iskazana u Troškovniku koji se nalazi u Prilogu II Dokumentacije za nadmetanje. Troškovnik Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i nalazi se u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje. Mjesto isporuke usluge: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok Rok isporuke naručene radove je osamdeset (80) radnih dana.   Rok za dostavu ponude: Rok… Nastavite čitati…

Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Grada Iloka za 2019

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije br. 11/13 i 4/18) i objave u ˝Službenom vjesniku˝ Vukovarsko – srijemske županije br. 06/19., Gradonačelnica dana 17. srpnja 2019. godine raspisuje:   Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Iloka   I. PREDMET JAVNOG POZIVA Raspisuje se javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Grada Iloka za 2019. godinu. II. PRIHVATLJIVI KORISNICI Pravo na dodjelu financijske… Nastavite čitati…

Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja fasada stambenih jedinica na području grada Iloka

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije br. 11/13 i 4/18) i članka 5. Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja fasada stambenih jedinica na području grada Iloka, (˝Službeni vjesnik˝ Vukovarsko – srijemske županije br. 06/19.), Gradonačelnica dana 17. srpnja 2019. godine raspisuje:   Javni poziv Za sufinanciranje obnove pročelja fasada

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu/suvlasništvu Grada Iloka

Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Iloka, putem prikupljanja pisanih ponuda. Predmet prodaje su sljedeće nekretnine na području grada Iloka, čiju je tržišnu vrijednost procijenilo Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Slavonija i Baranja, Ispostava Vukovar, Porezno mjesto Ilok i Centar za vještačenje i procjene d.o.o., za vještačenje, procjene, inženjering i konzalting

Svečano potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava za financiranje programa i projekata udruga građana

Pozivamo predsjednike udruga na svečano potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava za financiranje programa i projekata udruga građana iz proračuna Grada Ilok za 2019. godinu temeljem Javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2019. godinu. Potpisivanje će biti održano u gradskoj vijećnici Grada Iloka u srijedu 17.07.2019. god. u 9,00 sati. Također podsjećamo udruge da su obvezne dostaviti preostalu dokumentaciju najkasnije prilikom potpisivanja ugovora sve sukladno Javnom pozivu za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka… Nastavite čitati…