Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Grada Iloka za 2019

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije br. 11/13 i 4/18) i objave u ˝Službenom vjesniku˝ Vukovarsko – srijemske županije br. 06/19., Gradonačelnica dana 17. srpnja 2019. godine raspisuje:   Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Iloka   I. PREDMET JAVNOG POZIVA Raspisuje se javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Grada Iloka za 2019. godinu. II. PRIHVATLJIVI KORISNICI Pravo na dodjelu financijske… Nastavite čitati…

Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja fasada stambenih jedinica na području grada Iloka

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije br. 11/13 i 4/18) i članka 5. Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja fasada stambenih jedinica na području grada Iloka, (˝Službeni vjesnik˝ Vukovarsko – srijemske županije br. 06/19.), Gradonačelnica dana 17. srpnja 2019. godine raspisuje:   Javni poziv Za sufinanciranje obnove pročelja fasada