Konzervatorsko-restauratorski radovi na grbu Odescalchi u Iloku

Predmet javne bagatelne nabave za konzervatorsko-restauratorske radove na grbu Odescalchi u Iloku: Količina predmeta nabave Količina je u cijelosti iskazana u Troškovniku koji se nalazi u Prilogu II Dokumentacije za nadmetanje. Troškovnik Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i nalazi se u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje. Mjesto isporuke… Nastavite čitati…