Konzervatorsko-restauratorski radovi na grbu Odescalchi u Iloku

Predmet javne bagatelne nabave za konzervatorsko-restauratorske radove na grbu Odescalchi u Iloku:

Količina predmeta nabave

Količina je u cijelosti iskazana u Troškovniku koji se nalazi u Prilogu II Dokumentacije za nadmetanje.

Troškovnik

Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i nalazi se u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje.
Mjesto isporuke usluge: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok
Rok isporuke naručene radove je osamdeset (80) radnih dana.

 

Rok za dostavu ponude:

Rok za dostavu ponude je ne kasnije do 01.08. 2019. (do 14:00 sati). Gospodarski subjekt (Ponuditelj) je dužan ispuniti ponudbeni list s podacima; naziv i adresa, poslovni žiro račun, cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV, rok valjanosti ponude, rok isporuke.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.