Usluga održavanja radionice motivacije i radionice za razvoj poduzetničkih vještina kroz projekt

Projekt Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. do 2020.

Poziv na podnošenje ponude

Naručitelj Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok, OIB: 8308408398 pokrenuo je postupak jednostavne nabave za Uslugu održavanja radionice motivacije i radionice za razvoj poduzetničkih vještina kroz projekt Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu, evidencijski broj: 72-JN/2019, a za koju, sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 120/16), nije obvezan primijeniti Zakon o javnoj nabavi za predmetnu nabavu.

Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je usluga održavanja radionice motivacije i radionice za razvoj poduzetničkih vještina kroz projekt Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu, financiranog u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, a sukladno priloženom Troškovniku.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.