Poziv za iskazivanje interesa za zakup prostora tijekom 52. Iločke berbe grožđa

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje

P O Z I V
za iskazivanje interesa za zakup prostora tijekom 52. Iločke berbe grožđa

članak 1.

Ovim Pozivom definiraju se uvjeti i načini davanja u zakup prostor za pružanje ugostiteljskih usluga i zakupa štandova tijekom 52. Iločke berbe grožđa odnosno od 5. rujna 2019. godine do 8. rujna 2019. godine.

članak 2.

Prostor koji će biti dan u zakup nalazi se u Iloku na katastarskim česticama 85, 86, 168, 172 i 1321, a raspored i vrsta raspoloživog prostora definirana je u Prilog I ovog Poziva.

članak 3.

Ponuditelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe koje su registrirane i ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ponuđene djelatnosti.

Prilog

Na poveznici ispod nalazi se poziv za iskazivanje interesa za zakup prostora tijekom 52. Iločke berbe grožđa

Bookmark the permalink.

Comments are closed.