Rekonstrukcija kuće Julija Benešića

Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave za radove na rekonstrukciji rodne kuće Julija Benešića u Iloku glavna zgrada 2019. godine.

P O Z I V
za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave za radove na rekonstrukciji rodne kuće Julija Benešića u Iloku glavna zgrada 2019. godine.

Opis predmeta nabave: Radovi

Radovi na rekonstrukciji rodne kuće Julija Benešića u Iloku glavna zgrada 2019.g

Rok za dostavu ponude je ne kasnije do 09.09.2019. (do 14:00 sati). Gospodarski subjekt (Ponuditelj) je dužan ispuniti ponudbeni list s podacima; naziv i adresa, poslovni žiro račun, cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV, rok valjanosti ponude, rok isporuke.

Prilog

Na poveznici ispod teksta nalaze se poziv i potrebni dokumenti

Bookmark the permalink.

Comments are closed.