Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2019. godinu

Na temelju članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na konačan prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2019. godinu, Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med. donosi ODLUKU o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima… Nastavite čitati…

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Iloka

Temeljem čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18), Gradonačelnica Grada Iloka 26. kolovoza 2019. godine donosi ODLUKU o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Iloka U prilogu možete preuzeti dokument

Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava udrugama

Na temelju članka Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka, a na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava pristiglih na Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2019. godinu postupajući po prigovorima, Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir, dr.med. donosi ODLUKU o izmjeni Odluke o raspodjeli… Nastavite čitati…

Odluka o poklon paketima djeci polaznicima prvog razreda osnovne škole

Na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Iloka od 12. srpnja 2018. god. (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 21/18) i članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) Gradonačelnica Grada Iloka donosi ODLUKU o poklon paketima djeci polaznicima prvog razreda osnovne škole (prvašićima) na području Grada Iloka za školsku godinu 2019./2020. U prilogu možete preuzeti dokument