Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Iloka

Temeljem čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, te članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18), Gradonačelnica Grada Iloka 26. kolovoza 2019. godine donosi

ODLUKU

o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Iloka

U prilogu možete preuzeti dokument

Bookmark the permalink.

Odgovori