Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka u 2019. godini

Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka u 2019. godini i to:

Povelja Grada Iloka – počasni građanin

Počasnim građaninom Grada Iloka imenuje se fizička osoba koja nema prebivalište na području Grada Iloka, a istakla se naročitim zaslugama za napredak i promicanje ugleda Grada Iloka.

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna POVELJA GRADA ILOKA – POčASNI GRAđANIN.

Plaketa Grada Iloka: fizičkim osobama za životno djelo te, fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća

Plaketa Grada Iloka je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za životno djelo te fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća.
Plaketa Grada Iloka za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada Iloka, te fizičkoj ili pravnoj osobi za iznimna postignuća iz sljedećih područja: kulture, gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr.), znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, športa, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, i drugih javnih djelatnosti.

Zahvalnica Grada Iloka

Zahvalnica Grada Iloka je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za postignuća, doprinos i ostvarene rezultate u domeni gospodarstvenog, kulturnog, športskog i društvenog života Grada Iloka, čime se pomaže zajednici i podiže ugled Grada.
U slučaju dodjeljivanja Zahvalnice Grada Iloka fizičkoj ili pravnoj osobi, vrednuju se njezina postignuća i doprinos ostvareni u prethodnom razdoblju.

Pozivamo sve zainteresirane predstavnike da se odazovu pozivu na okrugli stol a kako bi se informirali o trenutnoj situaciji po pitanju problema nezaposlenosti na našem području i njezinoj strukturi, te kako bi se detaljniije upoznali s projektnim aktivnostima projekta ‘Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu’.

Na poveznicama niže možete preuzeti poziv i obrazac za podnošenje prijedloga.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.