Poziv za 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 24. rujna (utorak) 2019. god. u 19,30 sati

Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13.

 • Usvajanje izvatka iz zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka
 • Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu:
 • Usvajanje dnevnog reda:
 1. Donošenje zaključka o mirovanju mandata vijećnice i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnice u Gradskom vijeću grada Iloka (umjesto Sanje Augustinović novi član Ante šućurović, polaganje prisege novog vijećnika
  Izvjestitelj: Jugoslav Savić – Mandatna komisija
 2. Financijsko izvješće Komunalija d.o.o. Ilok za 2018. godinu
  Izvjestitelj: Joško Radanović
 3. Financijsko izvješće Kom-Ilok d.o.o. Ilok za 2018. godinu
  Izvjestitelj: Davor Kopilaš
 4. Prijedlog za donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Iloka
  Izvjestitelj: Tatjana Faletar
 5. Prijedlog za donošenje Rješenja o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva Grada Iloka
  Izvjestitelj: Tatjana Faletar
 6. Prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Iloka i zamjenika članova
  Izvjestitelj: Tatjana Faletar
 7. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Iloka
  Izvjestitelj: Ljiljana Kolarec
 8. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka
  Izvjestitelj: Anna Pucovsky
 9. Prijedlog za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu pristiglih ponuda i odabir najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup/prodaju građevinskog zemljišta u ‘Poslovnoj zoni Ilok 2’ u Iloku
  Izvjestitelj: Mirjana Supek
 10. Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja
  Izvjestitelj: Mirjana Supek
 11. Prijedlog za donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja
  Izvjestitelj: Mirjana Supek
 12. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Iloka na dan 30.06.2019. godine (za razdoblje od 01.01-30.06.2019. godine
  Izvjestitelj: đurđica Tilović
 13. Prijedlog za donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih radova
  Izvjestitelj: Tatjana Faletar
 14. Prijedlog za donošenje Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja za komunalnu naknadu
  Izvjestitelj: đurđica Tilović
 15. Razmatranje ponude Vesne Prokopec za prodaju nekretnine u Iloku
  Izvjestitelj: Tatjana Faletar
 16. Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje 01.01-30.06.2019. godine
  Izvjestitelj: Marina Budimir
 17. Prijedlog za donošenje Odluke o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka
  Izvjestitelj: Marina Budimir
 18. Obavijesti i prijedlozi

Predsjednica Gradskog vijeća
Marija Dobošević

Na poveznici niže možete preuzeti materijale za 5. sjednicu Gradskog vijeća

Materijali – 5.sjednica_GV.zip

5. GV nacrt Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka.docx

Bookmark the permalink.

Comments are closed.