Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Iloka za dan 17.11.2019. godine

Obavještavaju se predstavnici svih političkih stranaka i nezavisnih kandidata/grupa birača da svoje prijedloge lista kandidata za članove vijeća Mjesnih odbora (za svoje područje prebivališta ) mogu dostaviti svakim radnim od 8:00 do 14:00 sati, a zadnji dan 10. 10. 2019. godine (četvrtak) od 8:00 do 24:00 sata u Ured Grada Iloka br. 28, gdje će dežurati Gradsko izborno povjerenstvo.

Također se obavještavaju političke stranke da su dužne u roku od 8 (osam) dana od stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeće mjesnih odbora na području grada Iloka, odnosno do 04. 10. 2019. godine (petak) do 24:00 sata, predložiti predstavnike koji će biti imenovani u prošireni sastav Gradskog izbornog povjerenstva Grada Iloka, sukladno stranačkoj zastupljenosti u Gradskom vijeću Grada Iloka.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.