Odluka o nabavi radnih bilježnica učenicima osnovnih škola na području Grada Iloka za školsku godinu 2019./2020.

članak 1. Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja prava na školske udžbenike i radne bilježnice učenika osnovnih škola na području Grada Iloka za školsku godinu 2019./2020. članak 2. Pravo na radne bilježnice ostvaruju učenici od 1. – 8. razreda osnovnih škola na području Grada Iloka koji imaju… Nastavite čitati…