Odluke i rješenja Vijeća srpske nacionalne manjine

U prilozima možete preuzeti odluke o usvajanju financijskog plana i programa rada za 2019. godinu te rješenja o izboru predsjenika i zamjenika Vijeća srpske nacionalne manjine. Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2019. godinu. Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2019. godinu. Odluka o usvajanju Programa rada za 2019. godinu. Odluka o usvajanju Programa rada za 2019. godinu. Rješenje o izboru predsjednika Vijeća. Rješenje o izboru predsjednika Vijeća. Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Vijeća. Rješenje… Nastavite čitati…

Odluke i rješenja Vijeća slovačke nacionalne manjine

U prilozima možete preuzeti odluke o usvajanju financijskog plana i programa rada za 2019. godinu te rješenja o izboru predsjenika i zamjenika Vijeća slovačke nacionalne manjine. Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2019. godinu. Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2019. godinu. Odluka o usvajanju Programa rada za 2019. godinu. Odluka o usvajanju Programa rada za 2019. godinu. Rješenje o izboru predsjednika Vijeća. Rješenje o izboru predsjednika Vijeća. Rješenje o izboru zamjenika predsjednika Vijeća. Rješenje… Nastavite čitati…

Kandidacijske liste za izbore članova Vijeća mjesnih odbora

RJEšENJE Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje kandidacijska lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora – BAPSKA Naziv liste: KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAčA Kandidacijska lista grupe birača – Bapska Rješenje – KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAčA RJEšENJE Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje kandidacijska lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora – BAPSKA Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA i HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – (HDZ i HSLS) Kandidacijska lista HDZ i HSLS – Bapska HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA i HRVATSKA… Nastavite čitati…