Kandidacijske liste za izbore članova Vijeća mjesnih odbora

RJEšENJE

Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje kandidacijska lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora – BAPSKA

Naziv liste: KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAčA

RJEšENJE

Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje kandidacijska lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora – BAPSKA

Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA i HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – (HDZ i HSLS)

RJEšENJE

Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje kandidacijska lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora – BAPSKA

Naziv liste: HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA

RJEšENJE

Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje kandidacijska lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora – ILOK

Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA i HRVATSKA SOCIJALNO-LIBERALNA STRANKA – (HDZ i HSLS)

RJEšENJE

Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje kandidacijska lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora – MOHOVO

Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

RJEšENJE

Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje kandidacijska lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora – šARENGRAD

Naziv liste: HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA i HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – (HDZ i HKS)

RJEšENJE

Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje kandidacijska lista za izbor članova Vijeća mjesnog odbora – šARENGRAD

Naziv liste: DESNO – Demokratski Savez Nacionalne Obnove

ZBIRNA LISTA za izbor članova Vijeća mjesnog odbora BAPSKA

ZBIRNA LISTA za izbor članova Vijeća mjesnog odbora ILOK

ZBIRNA LISTA za izbor članova Vijeća mjesnog odbora MOHOVO

ZBIRNA LISTA za izbor članova Vijeća mjesnog odbora šARENGRAD

Bookmark the permalink.

Comments are closed.