Odluke i rješenja Vijeća srpske nacionalne manjine

U prilozima možete preuzeti odluke o usvajanju financijskog plana i programa rada za 2019. godinu te rješenja o izboru predsjenika i zamjenika Vijeća srpske nacionalne manjine.

Bookmark the permalink.

Odgovori